Publicatie

Publicatie datum

Jaarboek 2005.

NIVEL. Jaarboek 2005. Utrecht: NIVEL, 2006. 100 p.
Download de PDF
Het NIVEL Jaarboek 2005 is verschenen. Hierin vindt u een thematisch overzicht van (resultaten van) NIVEL onderzoek dat in 2005 is afgerond.
Thema’s waar het NIVEL zich op richtte in 2005 waren onder andere:
Gezondheid en ziekte
Wat vindt de patiënt er zelf van?
Communicatie in de gezondheidszorg
Gezondheidszorg in de praktijk
Naar een betere kwaliteit van de zorg
Werken in de zorg
Financiering, structuur en wetgeving
Effecten van het nieuwe zorgstelsel