Publicatie

Publicatie datum

Jaarboek 2008.

NIVEL. Jaarboek 2008. Utrecht: NIVEL, 2009. 134 p.
Download de PDF
Het NIVEL-jaarboek 2008 is verschenen. Het jaarboek biedt een thematisch overzicht van NIVEL-onderzoek dat in 2008 is afgerond.

Het jaarboek 2008 roept op tot spreken met de bestuurder. Zodat de bestuurder in contact kan blijven met de werkvloer en de zorggebruikers. Wist u bijvoorbeeld dat werknemers minder ziek zijn bij een helder verzuimbeleid? Dat het toezicht op de geneesmiddelenreclame beter moet? En dat het medisch handelen varieert tussen praktijken? Of dat een pil van de verpleegkundige net zo veilig is als een pil van de dokter? En dat boeren gezonder zijn? Dat de televisiezuster haar intrede gedaan heeft in de zorg? En patiënten met een depressie of angststoornis liever praten dan pillen slikken? Allemaal bevindingen uit NIVEL-onderzoek die u kunt terugvinden in het Jaarboek.

Het NIVEL-jaarboek bevat gespreksstof over gezondheid en ziekte, patiëntenervaringen en participatie, de praktijk van de zorg, aanbod en organisatie van de zorg, structuur en sturing en uitkomsten van de zorg. U kunt het NIVEL Jaarboek downloaden of de papieren versie bestellen. Hier zijn geen kosten aan verbonden.