Publicatie

Publicatie datum

Jaarboek 2009.

NIVEL. Jaarboek 2009. Utrecht: NIVEL, 2010.
Download de PDF
Het NIVEL-jaarboek 2009 is verschenen. Het jaarboek biedt een thematisch overzicht van NIVEL-onderzoek dat in 2009 is afgerond.

Vragen over hoe we de gezondheidszorg willen inrichten zijn actueel geworden. Krijgen we in Nederland de Amerikaanse toestanden van voorheen? Waarmee wordt gedoeld op veel onverzekerden, gebrek aan solidariteit, uit de hand lopende kosten en moordende concurrentie tussen verzekeraars en tussen zorgaanbieders? Het NIVEL evalueerde de zorgverzekeringswet en keek ook naar de ‘bewegingen’ van het publiek. Hoeveel mensen wisselen van zorgverzekeraar? Hoeveel gaan er zonder verwijzing naar de fysiotherapeut.

Het NIVEL deed onderzoek in het hele spectrum van de gezondheidszorg. Wist u bijvoorbeeld dat dementie een steeds belangrijker doodsoorzaak wordt? Kinkhoest vooral onder tieners nog de kop opsteekt? Mensen na rampnieuws vaker naar de huisarts gaan? Dat ouderen met kanker maar weinig van de informatie die ze krijgen onthouden? Patiënten niet alleen rechten maar ook plichten hebben? De Britse huisarts het meest verdient? Patiënten niet mondiger zijn geworden door de nieuwe zorgwetten? Of dat de veiligheid in ziekenhuizen per afdeling moet worden verbeterd? Dit zijn allemaal bevindingen uit NIVEL-onderzoek die u kunt terugvinden in het jaarboek.

Het NIVEL-jaarboek bevat gespreksstof over gezondheid en ziekte, patiëntenervaringen en participatie, de praktijk van de zorg, aanbod en organisatie van de zorg, structuur en sturing, en uitkomsten van de zorg. U kunt het NIVEL-jaarboek downloaden of de papieren versie bestellen. Hier zijn geen kosten aan verbonden.