Publicatie

Publicatie datum

Jaarboek LiPZ 2010 Beroepsgroep diëtetiek: gegevensverzameling 2008-2010 binnen vrijgevestigde praktijken voor diëtetiek.

Tol, J., Swinkels, I.C.S., Bakker, D.H. de, Veenhof, C. Jaarboek LiPZ 2010 Beroepsgroep diëtetiek: gegevensverzameling 2008-2010 binnen vrijgevestigde praktijken voor diëtetiek. Utrecht: NIVEL, 2011. 75 p.
Download de PDF
Dit rapport geeft inzicht in het zorgproces, de zorginhoud, de zorgevaluatie en de kenmerken van patiënten die worden behandeld door de diëtist in de eerstelijnsgezondheidszorg in 2010. Daarnaast worden zich voordoende trends tussen 2008-2010 gesignaleerd. Hiervoor zijn gegevens gebruikt van diëtisten met een eigen praktijk, diëtisten die in loondienst zijn bij een praktijk en diëtisten die werkzaam zijn bij een instelling voor verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT).

De volgende vragen worden in dit rapport beantwoord:
• Wat zijn de kenmerken van patiënten die worden behandeld door de diëtist?
• Op welke wijze komen patiënten bij de diëtist?
• Hoeveel zorg gebruiken patiënten bij de diëtist
• Wat is er bekend over de gezondheidsproblemen van patiënten die de diëtist bezoeken, in termen
van diagnoses en meetgegevens?
• Wat zijn de algemene doelen van de behandeling en welke verrichtingen worden er uitgevoerd?
• Wat is het resultaat van de behandeling?

Op de pagina 'Cijfers zorgverlening diëtisten' (https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/cijfers-zorgverlening-dietisten) vindt u al onze jaarcijfers over de zorgverlening door de diëtist bij elkaar.