Publicatie

Publicatie datum

Jaarboek NIVEL 1992.

NIVEL. Jaarboek NIVEL 1992. Utrecht: NIVEL, 1993. 126 p.
Download de PDF
Dit is Jaarboek Nivel 1992 (waarin opgenomen het jaarverslag). Deze publicatie kent Afdeling Onderzoek, dit hoofdstuk is opgedeeld in verschillende onderwerpen:
- Internationaal vergelijkend onderzoek
- Thuiszorg en substitutie
- Hulpvraag, hulpverlening en functionele gezondheidszorg
- De huisartspraktijk