Publicatie

Publicatie datum

Jaarboek NIVEL 1994.

NIVEL. Jaarboek NIVEL 1994. Utrecht: NIVEL, 1995. 111 p.
Download de PDF
Dit is Jaarboek Nivel 1994. Deze publicatie kent Afdeling Onderzoek, dit hoofdstuk is opgedeeld in verschillende onderwerpen:
- De huisartspraktijk
- Verpleging en verzorging
- Verloskundige zorg
- Paramedische beroepen
- Hulpvraag en hulpvrager in de eerste lijn
- Relatie eerstelijn-GGZ/Hulpverleningsprocessen
- Samenhang van voorzieningen in de eerstelijnsgezondheidszorg
- Internationaal vergelijkend onderzoek
- Continue Morbiditeitsregistratie Peilstations
- Overig