Publicatie

Publicatie datum

Jaarcijfers 2011 en trendcijfers 2008-2011 diëtetiek, gegevensverzameling binnen vrijgevestigde praktijken voor diëtetiek.

Tol, J., Valentijn, K., Swinkels, I.C.S., Veenhof, C. Jaarcijfers 2011 en trendcijfers 2008-2011 diëtetiek, gegevensverzameling binnen vrijgevestigde praktijken voor diëtetiek. www.nivel.nl: NIVEL, 2012.
Download de PDF
Gegevensverzameling