Publicatie

Publicatie datum

Jaarverslag 1982.

Nederlands Huisartsen Instituut. Jaarverslag 1982. Utrecht: Nederlands Huisartsen Instituut, 1983. 95 p.
Download de PDF
Deze publicatie is het Jaarverslag 1982 van het Nederlands Huisartsen Instituut (N.H.I.). Deze publicatie kent negen onderwerpen:
- Het NHI in 1982
- Mankracht en voorzieningen in de eerstelijnsgezondheidszorg
- Samenhang binnen de eerste lijn en tussen de eerste lijn en de overige voorzieningen in de gezondheidszorg
- Hulpvraag/hulpaanbod in de eerste lijn
- Hulpverleningsprocessen
- Documentatie en informatie
- Nascholing en training
- Begeleiding en advisering
- Het S-1 project