Publicatie

Publicatie datum

Jaarverslag 1987.

NIVEL. Jaarverslag 1987. Utrecht: NIVEL, 1988. 63 p.
Download de PDF
Deze publicatie is het Jaarverslag 1987 van het Nederlands Huisartsen Instituut (N.H.I.). Deze publicatie kent de afdeling onderzoek, opgedeeld in tien onderzoeken:
- Internationale vergelijking van systemen van gezondheidszorg
- Relatie tussen eerste- en tweedelijnsgezondheidszorg
- Eerste lijn en geestelijke gezondheidzorg
- Samenwerking en samenhang in de eerste lijn
- Volume- en functie-aanbod in de eerstelijnsgezondheidszorg
- Vraag/ aanbod relaties in de huisartspraktijk
- Hulpverleningsprocessen
- Fysiotherapie
- Extramurale verpleging
- Hulpvraag en hulpvrager in de eerste lijn