Publicatie

Publicatie datum

Jaarverslag 1988.

NIVEL. Jaarverslag 1988. Utrecht: NIVEL, 1989. 64 p.
Download de PDF
Deze publicatie is het Jaarverslag 1988 van het Nederlands Huisartsen Instituut (N.H.I.). Deze publicatie kent de afdeling onderzoek, opgedeeld in negen onderzoeken:
- Internationale vergelijking van systemen van gezondheidszorg
- Relatie tussen eerste- en tweedelijnsgezondheidszorg
- Eerste lijn en geestelijke gezondheidszorg
- Samenhang en samenwerking in de eerste lijn
- Volume- en functie-aanbod in de eerstelijnsgezondheidzorg
- Vraag/aanbod relatie in de huisartspraktijk
- Paramedische beroepen
- Extramurale verpleging
- Hulpvraag en hulpvrager in de eerste lijn