Publicatie

Publicatie datum

Jaarverslag 1990.

NIVEL. Jaarverslag 1990. Utrecht: NIVEL, 1991. 117 p.
Download de PDF
Deze publicatie is het Jaarverslag 1990 van het Nederlands Huisartsen Instituut (N.H.I.). Deze publicatie kent de afdeling onderzoek, opgedeeld in negen onderzoeken:
- Internationaal vergelijkend onderzoek
- Relatie tussen eerstelijns- en tweedelijnsgezondheidszorg
- Eerste lijn en geestelijke gezondheidszorg
- Samenhang en samenwerking in de eerste lijn
- Volume- en functie-aanbod in de eerstelijnsgezondheidzorg
- De huisartspraktijk
- Paramedische beroepen
- Extramurale verpleging en verzorging
- Hulpvraag en hulpvrager