Publicatie

Publicatie datum

Kenmerken en kwaliteit online programma’s over werken bij gezondheidsproblemen.

NIVEL, JKVG, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, WVS. Kenmerken en kwaliteit online programma’s over werken bij gezondheidsproblemen. www.nivel.nl: NIVEL, 2018.
Download de PDF
Werken of aan het werk komen met een chronische ziekte, aandoening of stoornis (aangeduid als werken met een chronische aandoening) is niet eenvoudig. Online zelfmanagementprogramma’s kunnen hierbij helpen, bijvoorbeeld door nieuwe vaardigheden te leren of beter te leren omgaan met de chronische aandoening of hulp te kunnen vragen. We hebben onderzocht welke Nederlandstalige online zelfmanagementprogramma er zijn over werken bij gezondheidsproblemen en hun kenmerken en kwaliteit in kaart gebracht. In deze factsheet staat een beknopt overzicht van de resultaten.
Om de vindbaarheid van de gevonden online zelfmanagementprogramma’s over werken bij gezondheidsproblemen te vergroten, hebben we een overzichtssite gemaakt: https://beterwerken.nivel.nl. Op deze website staat per programma aangegeven wat het thema is, wie de doelgroep is, wat de kenmerken zijn een waar het programma te vinden is. (aut. ref.)