Publicatie

Publicatie datum

Keuze-informatie over patiëntenervaringen: aanbevelingen en dilemma’s.

Damman, O.C., Hendriks, M., Delnoij, D.M.J. Keuze-informatie over patiëntenervaringen: aanbevelingen en dilemma’s. TSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen: 2010, 88(7), 396-405
Download de PDF
Er is in Nederland steeds meer informatie beschikbaar over de ervaringen van patiënten met de zorg (middels metingen met de CQ-index). We hebben in vijf deelstudies onderzocht hoe deze gegevens het beste bewerkt en gepresenteerd kunnen worden als keuze-informatie. Die studies leverden aanbevelingen op voor verschillende partijen die werken met de CQ-index en keuze-informatie in de zorg. De aanbevelingen zijn grofweg op te delen in twee categorieën: (1) aanbevelingen voor het corrigeren voor antwoordtendenties om eerlijke vergelijkingen tussen zorgaanbieders mogelijk te maken; en (2) aanbevelingen voor presentatiewijzen om de informatie weer te geven op internet. Ook worden in dit artikel enkele dilemma’s geschetst die voor het beleid, de praktijk en het onderzoek van belang zijn. Om keuze-informatie verder te optimaliseren, is het belangrijk dat de verschillende achterliggende doelen benoemd worden. (aut. ref.)