Publicatie

Publicatie datum

Kinderen en volwassenen met ADHD binnen de huisartsenpraktijk: trends in jaarprevalenties en verwijzingen.

Prins, M., Dijk, L. van. Kinderen en volwassenen met ADHD binnen de huisartsenpraktijk: trends in jaarprevalenties en verwijzingen. www.nivel.nl: NIVEL, 2015.
Download de PDF
Het aantal kinderen en volwassenen dat bij de huisarts bekend is met ADHD-achtige problemen is in de periode 2002-2011 duidelijk gestegen. Hoewel jongens vaker klachten rondom ADHD hebben dan meisjes, lijkt dit verschil in de volwassen leeftijd te verdwijnen. Zowel kinderen als volwassenen worden vanaf 2002 door huisartsen in toenemende mate verwezen naar de psychiatrie. Kinderen worden hiernaast ook regelmatig verwezen naar de pediatrie. Volwassenen krijgen ook verwijzingen naar een neuroloog. (aut. ref.)