Publicatie

Publicatie datum

Klachten, klachtenbehandeling en rapportage over klachten: een inventariserend onderzoek over klachtenbehandeling en gegevensverstrekking aan de Inspectie in het kader van de wet Klachtrecht.

Straten, G.F.M., Friele, R.D. Klachten, klachtenbehandeling en rapportage over klachten: een inventariserend onderzoek over klachtenbehandeling en gegevensverstrekking aan de Inspectie in het kader van de wet Klachtrecht. Utrecht: NIVEL, 1997. 72 p.
Download de PDF
Het doel van het onderzoek is meer inzicht te verwerven in het functioneren van de klachtrecht cliënten zorgsector, de wijze waarop gegevens over klachten worden opgeslagen en aan de inspectie worden gerapporteerd. Uit dit onderzoek blijkt dat er twee kernproblemen zijn. Het eerste kernprobleem is de selectiviteit van de verstrekte gegevens over klachten. Het tweede kernprobleem betreft de gegevensopslag en -verstrekking.