Publicatie

Publicatie datum

Klachtenprocedures na de decentralisaties: wat gaan de gemeenten doen met klachten over de zorg.

Bomhoff, M. Klachtenprocedures na de decentralisaties: wat gaan de gemeenten doen met klachten over de zorg. Sociaal Bestek: 2015(2), p. 10-12.
Het vakblad Sociaal Bestek duikt in november de diepte in met een themanummer over Schuldhulpverlening. De Tweede Kamer heeft eind juni van dit jaar ingestemd met het wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening. Het voorstel is nu in behandeling bij de Eerste Kamer.

De wet regelt onder meer dat gemeenten na een verzoek voor schuldhulp maximaal vier weken de tijd hebben om tot actie over te gaan. Iedereen die bij de schuldhulpverlening aanklopt, moet een eigen, individueel plan aangeboden krijgen hoe zijn schuldenlast op te lossen.