Publicatie

Publicatie datum

Klachtopvang in de Nederlandse gezondheidszorg.

Dane, A., Lindert, H. van, Friele, R.D. Klachtopvang in de Nederlandse gezondheidszorg. Utrecht: NIVEL, 2000. 149 p.
Download de PDF
Dit inventariserend onderzoek naar het functioneren van de klachtopvang in de Nederlandse gezondheidszorg heeft enerzijds als doel om met behulp van een deskresearch een zicht te krijgen op de structuur van de klachtopvang. Bekeken wordt in hoeverre patiënten/consumentenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en overheid de klachtopvang hebben vormgegeven, waarbij de nadruk ligt op de eerste twee actoren.
Anderzijds is middels een empirisch onderzoek geïnventariseerd hoe de toegankelijkheid en kwaliteit van de klachtopvang van een beperkt aantal gezondheidszorgsectoren (IKG's, ziekenhuizen, thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen) door klagers en aangeklaagden ervaren wordt. Tevens wordt gekeken naar de uitkomst van de klachtopvang in termen van relatieherstel tussen hulpverlener en patiënt en probleemoplossing.