Publicatie

Publicatie datum

Klagen in het verzorgingshuis: 'Iedereen wil zijn sociale leven goed houden'. Interview Manja Bomhoff.

NIVEL. Klagen in het verzorgingshuis: 'Iedereen wil zijn sociale leven goed houden'. Interview Manja Bomhoff. www.nivel.nl: NIVEL, 2014.
Download de PDF
NIVEL-onderzoek over klachten in verzorgingshuizen is beloond met de NSV-VBO Beleidsprijs 2014. Elke twee jaar loven de Nederlandse Sociologische Vereniging en de Vereniging voor Beleidsonderzoek een prijs uit voor het beste beleidsonderzoek. Dit jaar ging de prijs naar onderzoek van het NIVEL.

In het onderzoek met als titel ‘Niets te klagen’ uitgevoerd door dr. Manja Bomhoff en collega’s werd een antwoord gezocht op de vraag hoe het komt dat er zo weinig officiële klachten worden ingediend door bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen.

Juryrapport
In het juryrapport wordt het volgende gezegd over het onderzoek: ‘dit onderzoek schetst een overtuigend beeld van de onbeduidendheid van formele klachtenprocedures’ en ‘de overtuigingskracht schuilt mede in de sterke conceptuele indeling die aan het rapport ten grondslag ligt en die zeer systematisch wordt nagevolgd. De uiteenlopende handelingsperspectieven komen goed tot hun recht en er ontstaat een scherp inzicht in de sociale dilemma’s die bewoners weerhouden om hun ongenoegens tegen de directe zorgverleners te uiten.’

Klachten
Uit het onderzoek bleek dat bewoners van verzorgingshuizen weinig klagen. Terwijl klagen een belangrijk recht is van patiënten. Klachten zijn een manier om ongenoegens kenbaar te maken, op basis waarvan instellingen de kwaliteit van hun zorg kunnen verbeteren. Maar bewoners bespreken hun ongenoegens liefst niet als ‘klacht’. NIVEL-onderzoeker Manja Bomhoff. “Klagen is niet de manier waarop bewoners met ongenoegens willen omgaan. Ze zullen niet gauw gebruikmaken van het officiële klachtentraject. De meeste bewoners hebben meer aan iemand bij wie zij in vertrouwen hun hart kunnen luchten en die met hen mee kan denken over een goede manier om op die ongenoegens te reageren.” Voor het onderzoek zijn in drie verzorgingshuizen interviews gehouden met bewoners, familieleden, zorgverleners en andere personeelsleden, klachtenfunctionarissen, zorgmanagers en regiomanagers.

Beleidsprijs
De Nederlandse Sociologische Vereniging (NSV) en de Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO) reiken iedere twee jaar de Beleidsprijs uit aan het beste gamma-wetenschappelijke beleidsonderzoek of -advies. Dit moet over een maatschappelijk vraagstuk gaan dat onderdeel is van publiek beleid en moet zijn onderzocht met theorieën en methoden uit de gammawetenschappen zoals sociologie, economie, bestuurskunde, onderwijskunde, politicologie enzovoort.