Publicatie

Publicatie datum

Kleine hulpmiddelen: hulp voor bewoners en zorgverleners?: een verkenning naar de mogelijkheden om met kleine hulpmiddelen de zelfstandigheid van ouderen in verzorgingshuizen te bevorderen en het werk van verzorgenden lichter te maken.

Knibbe, J.J., Hulshof, N.A., Stoop, A.P., Friele, R.D. Kleine hulpmiddelen: hulp voor bewoners en zorgverleners?: een verkenning naar de mogelijkheden om met kleine hulpmiddelen de zelfstandigheid van ouderen in verzorgingshuizen te bevorderen en het werk van verzorgenden lichter te maken. Utrecht: NIVEL, 1998. 124 p.
Download de PDF
Aanleiding voor dit onderzoek in opdracht van de Stichting AWOB, was de grote fysieke belasting van verzorgenden werkzaam in verzorgingshuizen. Klachten aan het bewegingsapparaat komen bij hen veel voor. Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar de mogelijkheden om met kleine hulpmiddelen de zelfstandigheid van verzorgingshuisbewoners gunstig te beïnvloeden, zodanig dat daardoor de fysieke belasting van verzorgenden beperkt kan worden. Immers bij alle handelingen die bewoners zelfstandig kunnen uitvoeren, hoeft geen fysiek belastende hulp geboden te worden. Het onderzoek vond plaats bij 935 bewoners van 15 verzorgingshuizen. In het rapport wordt een overzicht gegeven van de aard van de beperkingen van bewoners, voor zover deze aanleiding vormen tot fysieke belasting bij de verzorgenden. Tevens wordt een overzicht gegeven van de hulpmiddelen die bij deze beperkingen passen, zodanig dat de bewoners langer zelfstandig kunnen blijven. Deze lijst van hulpmiddelen werd getoetst aan het oordeel van deskundigen. Bewoners blijken kleine hulpmiddelen slechts op beperkte schaal te gebruiken en de reeds aanwezige hulpmiddelen zijn niet altijd optimaal ingesteld op de individuele bewoner. Daarnaast wordt verslag gedaan van een suksesvol voorbeeldproject waarbij een hulpmiddel (een hulpmiddel om elastische steunkousen aan te trekken) in drie verzorgingshuizen werd uitgepro- beerd. Het onderzoek diende tevens als basis voor werkboek voor individuele verzorgingshuizen die intensiever met kleine hulpmiddelen willen werken. Dit werkboek verschijnt mei 1998 bij de Stichting AWOB te Bunnik.