Publicatie

Publicatie datum

Knee and hip osteoarthritis in general practice: incidence, prevalence and efforts to optimize care=Knie- en heupartrose in de huisartspraktijk: Incidentie, prevalentie en inzet om de zorg te optimaliseren.

Arslan, I.G. Knee and hip osteoarthritis in general practice: incidence, prevalence and efforts to optimize care=Knie- en heupartrose in de huisartspraktijk: Incidentie, prevalentie en inzet om de zorg te optimaliseren. Rotterdam: Erasmus Universiteit MC, 2022. 280 p. Proefschrift van de Erasmus Universiteit Rotterdam
Download de PDF
De volledige versie van het proefschrift volgt zodra het artikel in hoofdstuk 4 is gepubliceerd.

Introductie
Artrose in de knie of heup is een veel voorkomende chronische musculoskeletale aandoening in de bevolking. De prevalentie en de daarmee samenhangende zorgvraag zullen naar verwachting in de toekomst drastisch toenemen, waardoor het zorgstelsel onder druk komt te staan. In het Nederlandse zorgsysteem zijn huisartsen vaak het eerste aanspreekpunt voor patiënten en zij spelen daarom een belangrijke rol bij de herkenning en behandeling van knie- en heupartrose.

Probleemstellingen
De huidige kennis over de omvang van knie- en heupartrose in de huisartsenpraktijk is onvoldoende, omdat de schattingen en voorspellingen van de incidentie en prevalentie uitsluitend zijn gebaseerd op gecodeerde gegevens uit elektronische gezondheidsdossiers (EPD’s). Eerder onderzoek heeft aangetoond dat een significant aantal patiënten die bekend zijn met artrose in de huisartspraktijk niet in EPD’s zijn gerapporteerd met een code voor artrose. Ook is de behandeling in de huisartsenpraktijk voor knie- en heupartrose suboptimaal: er wordt overmatig gebruik gemaakt van niet aanbevolen zorg zoals onterechte en te vroege verwijzingen van patiënten van de huisartspraktijk naar de tweedelijnszorg en het gebruik van röntgenonderzoek voor de diagnose van artrose. Tevens is er onvoldoende inzet van niet-operatieve behandelingen, zoals oefentherapie. Gebrek aan goede kennis over de omvang van knie- en heupartrose en optimale behandeling in de huisartsenpraktijk voor knie- en heupartrose leidt tot onvermogen om zorgmiddelen goed te kunnen plannen en prioriteren, lage kwaliteit van zorg, overmatig zorggebruik, hoge zorgkosten, slechte zorguitkomsten en ontevredenheid van de patiënt en de zorgverlener. Dit alles zal de duurzaamheid van het zorgstelsel nog meer onder druk zetten.

Doelen
Om deze lacunes op te vullen, richt dit proefschrift zich op het verkrijgen van betere kennis over de incidentie en prevalentie van de zorg voor knie- en heupartrose in de huisartspraktijk. Daarnaast richt dit proefschrift zich op de mogelijkheden voor optimalere zorg voor knie- en heupartrose in kaart te brengen, met een focus op de Nederlandse huisartsenpraktijk.