Publicatie

Publicatie datum

Kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van chronisch zieken.

Rijken, P.M., Spreeuwenberg, P. Kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van chronisch zieken. In: W. van Minnen. Handicap en chronische ziekte: beleid en praktijk van de dienstverlening. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg, 1979 - . III-8-2-1 - III-8-2-33
In deze bijdrage wordt ingegaan op de ervaren kwaliteit van de zorg. Het gaat daarbij niet om de
mate van tevredenheid, maar veel meer om de concrete ervaringen van mensen met chronische
aandoeningen met de zorg. Deze ervaringen kunnen aanknopingspunten bieden ter verbetering van de
zorg aan mensen met een chronische aandoening. Achtereenvolgens komen in deze bijdrage aan bod de
ervaringen met de huisartsenzorg (paragraaf 1), de medisch-specialistiche zorg (paragraaf 2) en de
Arbo-zorg (paragraaf 3). In paragraaf 4 komen de klachten van chronisch ziekten over de zorg als
geheel aan bod. Deze klachten kunnen betrekking hebben op zorgverleners en zorgaspecten binnen de
gehele Nederlandse gezondheidzorg. (aut. ref.)