Publicatie

Publicatie datum

Kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van mensen met diabetes: QUOTE-diabetes. Deel 1: De ontwikkeling van het meetinstrument: de Quote-diabetes. Deel 2: De toepassing van de QUOTE-diabetes in de praktijk: Transmurale Diabeteszorg Haarlemmermeer.

Schouten, G.M., Sixma, H.J., Friele, R.D. Kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van mensen met diabetes: QUOTE-diabetes. Deel 1: De ontwikkeling van het meetinstrument: de Quote-diabetes. Deel 2: De toepassing van de QUOTE-diabetes in de praktijk: Transmurale Diabeteszorg Haarlemmermeer. Utrecht: NIVEL, 2000. 84 p.
Download de PDF
Sinds het midden van de jaren tachtig worden er instrumenten voor het meten van kwaliteit ontwikkeld, zoals de QUOTE-vragenlijsten. Deze instrumenten bieden, in tegenstelling tot de vroegere tevredenheidsonderzoeken, goede aanknopingspunten voor concrete kwaliteitsverbetering en kwaliteitsborging. De QUOTE-vragenlijsten doen recht aan het perspectief van specifieke categorieën zorggebruikers en kunnen worden gebruikt bij het verbeteren van de kwaliteit van zorg.
Onlangs heeft het Nivel samen met de Diabetes Vereniging Nederland (DVN) een nieuwe QUOTE-vragenlijst voor diabetes ontwikkeld. Deze lijst kent een lange en een korte versie. De lange versie is gericht op kwaliteitsverbetering en de korte op kwaliteitsborging. Deze lijst is aangepast op de laatste ontwikkelingen in de diabeteszorg.

Resultaten
Met de nieuwe lijst is het oordeel gemeten van diabetespatiënten over de kwaliteit van de diabeteszorg in Nederland. Men is zeer positief over de disciplines die bij de diabeteszorg betrokken zijn, met name wat betreft de meer algemene kwaliteitsaspecten: 8 of hoger op een schaal van 1 tot 10. Over de diabetes-specifieke kwaliteit (de zorg die te maken heeft met het feit dat mensen diabetes hebben) is men minder enthousiast: de cijfers liggen tussen 6,4 voor de huisarts en 7,7 voor de verpleegkundige, terwijl de internist hier een ‘7.5' scoort. Kwaliteitsaspecten die aandacht verdienen zijn voorlichting en informatie, de uitvoering van controles en periodiek onderzoek, de uitwisseling van gegevens tussen de verschillende betrokken disciplines, een goede ondersteuning en begeleiding van beginnend diabeten en diabetici die van therapie veranderen en meer aandacht voor de mens achter de diabetes-patiënt.