Publicatie

Publicatie datum

Leidraad ondersteuning na calamiteiten.

Leidraad ondersteuning na calamiteiten. Utrecht/Amsterdam: Nivel, AmsterdamUMC, locatie VUmc, 2019.
Download de PDF
De Nederlandse zorg is van hoge kwaliteit en patiëntveiligheid staat hoog op de agenda. Toch gaat het soms mis en kan er sprake zijn van een calamiteit. Dan is het van belang om de patiënt of diens nabestaanden zo goed mogelijk op te vangen, de gevolgen van de schade zoveel mogelijk te beperken en inzicht te geven in het verloop en de oorzaken van de gebeurtenis. Het Nivel, Amsterdam UMC, locatie VUmc en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum hebben de wensen en behoeften van patiënten en nabestaanden bij een calamiteit inzichtelijk gemaakt. Deze inzichten zijn vertaald naar een praktische leidraad voor ziekenhuizen.

Deze leidraad hoort bij de publicatie 'Als het mis gaat...Verhalen van patiënten en nabestaanden na het
doormaken van een calamiteit' (https://www.nivel.nl/nl/publicatie/als-het-mis-gaat-verhalen-van-patienten-en-nabestaanden-na-het-doormaken-van-een)