Publicatie

Publicatie datum

LINH-cijfers: geneesmiddelengebruik verschilt tussen allochtonen en autochtonen.

Dijk, L. van. LINH-cijfers: geneesmiddelengebruik verschilt tussen allochtonen en autochtonen. Huisarts en Wetenschap: 2003, 46(9), 481
Turken, Surinamers en Marokkanen tot 55 jaar krijgen meer geneesmiddelen op recept voorgeschreven dan autochtone Nederlanders. Het voorschrijven van geneesmiddelen is bij allochtonen vaker volgens de aanbevelingen uit de NHG-Standaarden. [uit inl.]
Gegevensverzameling