Publicatie

Publicatie datum

Management of patients with shoulder pain in primary care: a pause for reflection = Begeleiding van patiënten met schouderpijn in de eerstelijns gezondheidszorg: een denkpauze.

Kooijman, M. Management of patients with shoulder pain in primary care: a pause for reflection = Begeleiding van patiënten met schouderpijn in de eerstelijns gezondheidszorg: een denkpauze. Utrecht: Nivel, 2021. 147 p. p. Proefschrift van de Universiteit Utrecht
Download de PDF
Achtergrond
Schouderpijn is een van de meest voorkomende vormen van musculoskeletale pijn. Een definitie van schouderpijn is echter niet zo eenvoudig. Uniformiteit in diagnostische classificaties is complex vanwege de zwakke correlatie tussen weefselschade en de klachten waarmee de patiënt komt. Ook laten diverse meta-analyses naar de diagnostische waarde van lichamelijk tests zien dat geen enkele test pathognomonisch is voor een specifieke diagnose.

Vraagstelling
Naast diagnostische onzekerheid, heeft een groot aantal meta-analyses de afgelopen jaren aangetoond dat er geen sterk bewijs is dat bepaalde interventies tot statistisch significante of klinisch relevante betere resultaten leiden dan andere interventies of placebo. Als meer onderzoek naar diagnostiek en behandeling niet leidt tot een beter resultaat, moeten we onszelf bevragen over de te varen koers. Daarom stellen we in dit proefschrift een pauze voor om te reflecteren op de huidige aanpak van schouderpijn in de eerste lijn.

Doel
Het doel van dit proefschrift is om aanknopingspunten te vinden om de zorg voor patiënten met schouderpijn door fysiotherapeuten en huisartsen te verbeteren. We doen dit door de vraag ‘waar zijn we nu?’ te stellen in drie domeinen: proces en inhoud van zorg, diagnose en prognose en contextuele factoren.