Publicatie

Publicatie datum

Medicatie bij Astma en COPD: voorschrijven en gebruik in de eerste lijn.

Lambooij, A., Metz, J. de, Essink, R., Weesie, Y., Zwikker, H., Hek, K., Dijk, L. van. Medicatie bij Astma en COPD: voorschrijven en gebruik in de eerste lijn. www.nivel.nl: NIVEL, Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik, 2016. 168 p.
Download de PDF
Dit rapport is in opdracht van Zorginstituut Nederland door het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) in samenwerking met het NIVEL geschreven. Het onderzoek gaat in op de medicamenteuze behandeling van astma en COPD in de huisartsenpraktijk. Het vergelijkt het voorschrijfgedrag van de uisarts bij beide aandoeningen met de aanbevelingen uit de NHGStandaarden.
Daarnaast brengt het problemen bij het gebruik van geneesmiddelen voor astma en COPD in kaart, met de focus op de juiste inhalatortechniek en op therapietrouw.

Algemene conclusie

Bij de medicamenteuze behandeling van astma en COPD bestaat veel ruimte voor verbetering van de kwaliteit van de zorg. Naar een aantal verbeterpunten zal eerst nader onderzoek nodig zijn. Uit het kwantitatieve onderzoek blijkt dat huisartsen zich bij kinderen met astma veelal aan de aanbevelingen uit de NHG-Standaard houden. Bij volwassenen met astma wijken zij vaker dan bij kinderen af van de aanbevolen volgorde van het inzetten van de diverse geneesmiddelgroepen: vooral de langwerkende bèta-agonisten worden vroeg ingezet. Bij COPD valt op dat inhalatiecorticosteroïden, die een beperkte plaats hebben bij COPD, vaak worden ingezet. (aut. ref.)