Publicatie

Meedoen van burgers met een lichamelijke beperking.

Cardol, M., Hoogen, P. van den. Meedoen van burgers met een lichamelijke beperking. In: A.M. Marangos; M. Cardol; M. Dijkgraaf; M. de Klerk. Ondersteuning en participatie van mensen met een lichamelijke beperking: twee jaar na de invoering van de Wmo. Den Haag/Utrecht: SCP, NIVEL, 2010.