Publicatie

Publicatie datum

Meetinstrumenten.

Boonstra, N., Küçük, E., Dankers, S., Dieren, R. van, Cohen de Lara, M., Magnée, T., Mok, L., Roosen, C., Terluin, B. Meetinstrumenten. In: Mok, L. (eds) Handboek POH-GGZ. Bohn Stafleu van Loghum, Houten. Dit hoofdstuk is verkrijgbaar via de website van de uitgever. p. 31-52.
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de toepassingen en limitaties van meetinstrumenten die veel in de huisartsenpraktijk worden toegepast. Vervolgens worden enkele vragenlijsten toegelicht die passen binnen de werkzaamheden van de POH-GGZ: de 4DKL, BDI, GDS, MMSE, PQ, SDQ en SVL. Deze vragenlijsten zijn, al of niet tegen betaling, online te downloaden of te bestellen, of zijn te vinden op de website van aanbieders voor e-mental health.