Publicatie

Publicatie datum
Mensen met meervoudige problemen en hun zorggebruik.
Klerk, M. de, Prins, M., Verhaak, P., Berg, G. van den. Mensen met meervoudige problemen en hun zorggebruik. Den Haag: Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, 2012.
Download de PDF
Vragen, bel of mail:
M.J. (Annemarie) Prins
Junior onderzoeker Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn