Publicatie

Publicatie datum

Methodebijlage Participatiemonitor 2010-2020.

Zonneveld, E., Bottenheft, E., Knapen, J., Aussems, C., Boeije, H. Methodebijlage Participatiemonitor 2010-2020. Utrecht: Nivel, 2023. 31 p.
Download de PDF
Het onderzoek
In de Participatiemonitor worden gegevens gebruikt van elf meetjaren: 2010 tot en met 2020. De dataverzameling vindt ieder jaar plaats in het najaar tussen oktober en december door middel van vragenlijsten. In deze vragenlijsten wordt onder andere de feitelijke participatie op verschillende deelgebieden uitgevraagd, zoals het gebruik van buurtvoorzieningen en het openbaar vervoer. De vragenlijsten worden uitgezet onder leden van verschillende Nivel-panels. Dit zijn mensen met een lichamelijke beperking, verstandelijke beperking en de algemene bevolking. In de participatiemonitor 2010-2020 wordt gerapporteerd over mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Ter vergelijking wordt gerapporteerd over mensen in de algemene bevolking.