Publicatie

Publicatie datum

Moeheid en het chronische vermoeidheidssyndroom: literatuurstudie.

Rijken, P.M., Velden, J. van der, Dekker, J., Bensing, J.M. Moeheid en het chronische vermoeidheidssyndroom: literatuurstudie. Utrecht: NIVEL, 1996. 47 p.
Download de PDF
In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de huidige stand van wetenschappelijke kennis over moeheid en het chronische vermoeidheidssyndroom (CVS). Tevens wordt het huidige beleid van huisartsen inzake diagnostiek en behandeling van moeheidsklachten beschreven. De bevindingen vormen het resultaat van een literatuurstudie, die is uitgevoerd ter ondersteuning van een overleg tussen huisartsen en medisch specialisten over de diagnosestelling, behandeling en begeleiding van (patiënten met) langdurige lichamelijk onverklaarde moeheidsklachten.