Publicatie

Publicatie datum

Monitor arbeidsmarkt chirurgen 2001.

Velden, L.F.J. van der, Bennema-Broos, M., Hingstman, L. Monitor arbeidsmarkt chirurgen 2001. Utrecht: NIVEL, 2002.
Download de PDF
Er worden jaarlijks 70 chirurgen opgeleid. Dat is genoeg om de vergrijzing van de bevolking op te vangen, de huidige wachtlijsten weg te werken en poliklinische consulten 25% langer te laten duren. Hiervoor is een instroom van 53 artsen per jaar in de opleiding voor chirurg zelfs al voldoende. Om ook nog meer deeltijdwerk mogelijk te maken, zou het aantal opleidingsplaatsen voor chirurgen moeten toenemen van 70 tot 76 per jaar. Van alle in Nederland werkzame chirurgen wil 58% in deeltijd werken. Slechts 8% van hen heeft deze wens gerealiseerd.
Dit blijkt uit het Nivel-rapport Monitor arbeidsmarkt chirurgen 2001, waarin wordt berekend welke factoren welke gevolgen hebben voor het aantal chirurgen dat de komende jaren moet worden opgeleid. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH).
Op dit moment worden er in Nederland elk jaar 70 nieuwe artsen toegelaten tot de zesjarige opleiding chirurgie. Vijf jaar geleden waren dit er nog slechts 54. Met een instroom van 70 chirurgen-in-spe per jaar is het nét niet mogelijk om volledig tegemoet te komen aan de wensen van de huidige chirurgen om meer in deeltijd te gaan werken. Van de mannelijke chirurgen wil 54% liever in deeltijd werken en bij de vrouwelijke chirurgen is dat zelfs 75%.
Chirurgen willen niet alleen vaker in deeltijd werken, ze vinden ook dat de werkweek van een full-time werkende chirurg korter moet worden. Nu telt die fulltime werkweek nog 53 uur (exclusief werk als gevolg van avond-, nacht- en weekeinddiensten). Om dat te kunnen terug brengen naar een meer aanvaardbare 48 uur moet de instroom in de opleiding worden uitgebreid tot bijna 100 artsen per jaar.
Voor het onderzoek is een vragenlijst verstuurd naar alle afdelingen chirurgie in Nederland, alle assistenten chirurgie, alle chirurgen die na 1994 de opleiding hebben afgerond; en naar 50% van alle chirurgen die al langer dan zeven jaar werken. De respons was hoog en varieerde van 75% tot 87%.