Publicatie

Publicatie datum

Monitor zorg- en leefsituatie van mensen met een chronische ziekte of beperking: jaarverslag 2011.

Nationaal Panel Chronisch Zieken en Gehandicapten. Monitor zorg- en leefsituatie van mensen met een chronische ziekte of beperking: jaarverslag 2011. Utrecht: NIVEL, 2012.
Download de PDF