Publicatie

Publicatie datum

Monitor zorg- en leefsituatie van mensen met een chronische ziekte of beperking: jaarverslag 2013.

Nationaal Panel Chronisch Zieken en Gehandicapten. Monitor zorg- en leefsituatie van mensen met een chronische ziekte of beperking: jaarverslag 2013. Utrecht: NIVEL, 2014.
Download de PDF