Publicatie

Publicatie datum

Monitoring arbeidsmarkt voor kinderartsen 1997-2010.

Hingstman, L., Velden, L.F.J. van der. Monitoring arbeidsmarkt voor kinderartsen 1997-2010. Utrecht: NIVEL, 1999.
Download de PDF
In 1995 heeft het NIVEL ten behoeve van de beroepsgroep kinderartsen een uitgebreide behoefteramingsstudie uitgevoerd. Daarbij zijn een aantal veronderstellingen gehanteerd met betrekking tot ontwikkelingen in vraag en aanbod tot het jaar 2005. Om te onderzoeken of dit soort ontwikkelingen ook daadwerkelijk gerealiseerd zullen worden, vindt er een regelmatige monitoring plaats door het NIVEL. De resultaten uit 1997 leren ons in de eerste plaats dat de meest recente bevolkingsprognose van het CBS (1996) een minder snelle bevolkingsgroei laat zien dan in 1994 was voorspeld. Voor wat betreft de arbeidstijdnormalisering lijken de veronderstellingen volledig uit te komen. Dit geldt ook voor de daling in de gemiddelde tijd voor consulten en verrichtingen. Bij deeltijd moeten we echter constateren dat de daling niet zo snel gaat als destijds was voorspeld. Ook de toename van het aandeel niet-patiëntgebonden activiteiten is wat minder dan aanvankelijk was verondersteld. Daarom zijn de veronderstellingen ten aanzien van deeltijd en de toename van het aandeel niet-patiëntgebonden activiteiten bijgesteld.