Publicatie

Publicatie datum

Monitoring arbeidsmarkt voor longartsen 1999-2010.

Velden, L.F.J. van der, Hingstman, L., Hartevelt, H.M. Monitoring arbeidsmarkt voor longartsen 1999-2010. Utrecht: NIVEL, 1999.
Download de PDF
In 1996 heeft het NIVEL ten behoeve van de beroepsgroep longartsen een uitgebreide behoefteramingsstudie uitgevoerd (Harmsen e.a., 1996). Op basis hiervan heeft de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) besloten de instroom in de opleiding in eerste instantie uit te breiden van 13 tot 18 assistenten per jaar en, afhankelijk van een tussentijdse evaluatie, eventueel naar 23. Voor het bepalen van de benodigde opleidingscapaciteit is destijds uitgegaan van een aantal te verwachten ontwikkelingen. Om te onderzoeken in hoeverre de veronderstelde ontwikkelingen ook daadwerkelijk gerealiseerd zullen worden in 2010 heeft het NIVEL, in opdracht van de NVALT, in 1998/1999 een eerste monitoring uitgevoerd. De resultaten uit deze tussentijdse evaluatie maken duidelijk dat verwachtingen uit 1996 omtrent het benodigde aantal longartsen in 2010, in grote lijnen gehandhaafd kunnen worden. Dit betekent tevens dat de voorgenomen uitbreiding van de instroom in de opleiding tot 23 assistenten per jaar nog steeds een reële keuze lijkt te zijn, die niet snel zal leiden tot een overaanbod aan longartsen.