Publicatie

Publicatie datum

Monitoring Kraamzorg III: ontwikkelingen in het aanbod aan kraamverzorgenden: in- en uitstroom bij opleiding en beroep.

Wiegers, T.A. Monitoring Kraamzorg III: ontwikkelingen in het aanbod aan kraamverzorgenden: in- en uitstroom bij opleiding en beroep. Utrecht: NIVEL, 2008.
Download de PDF
De kraamzorg worstelt met een groot aantal moeilijk vervulbare vacatures. Tegelijkertijd neemt de vraag naar kraamzorg toe door de verruiming van het aantal uren kraamzorg in het basispakket van de zorgverzekering.

De arbeidsmarkt in de kraamzorg fluctueert sterk en is onvoorspelbaar. De afgelopen jaren zijn minder kraamverzorgenden opgeleid. Hierdoor is de uitstroom uit het beroep groter dan de instroom en is er inmiddels een groot aantal moeilijk te vervullen vacatures. Tegelijkertijd neemt de vraag naar kraamzorg toe door de verruiming van het aantal uren kraamzorg in het basispakket van de zorgverzekering per 1 januari 2008. Dit blijkt uit onderzoek naar de arbeidsmarkt van kraamverzorgenden dat het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) uitvoerde op initiatief van sociale partners in de kraamzorg.

Minder gediplomeerde kraamverzorgenden
In de periode 2005-2007 verlieten bij 26 kraamzorgopleidingen ruim 40% minder kraamverzorgenden de opleiding met een diploma dan in de jaren daarvoor. Volgens de opleidingsinstituten komt dit door gebrek aan belangstelling voor het werken in de kraamzorg en doordat het soms moeilijk is om een stageplek te krijgen. Kraamzorgaanbieders noemen vooral financiële belemmeringen om nieuw personeel op te leiden. Positief is dat het aantal opleidingsinstituten dat verkorte opleidingen aanbiedt sinds 2007 weer toeneemt. Mogelijk weerspiegelt dit de reactie van opleidingen en aanbieders op het dreigende tekort aan kraamverzorgenden.

Moeilijk vervulbare vacatures
In de eerste helft van 2007 zijn er bij de kraamzorgaanbieders meer kraamverzorgenden vertrokken dan gekomen. De kraamzorgorganisaties in het onderzoek hadden in oktober 2007 ruim 8 vacatures per 100 werknemers en driekwart van die vacatures was moeilijk te vervullen. Om te voorkomen dat werknemers vertrekken, besteden de werkgevers vooral aandacht aan scholingsmogelijkheden en sociale activiteiten.

Imago
Uit het onderzoek blijkt dat de kraamverzorgenden vrijwel allemaal positief zijn over hun werk. Volgens de sociale partners vraagt het beroep echter wel om een landelijke imagocampagne. Zij vinden het daarnaast wenselijk tot een permanente monitoring van vraag en aanbod van kraamverzorgenden te komen. Het is lastig hier vorm aan te geven, doordat er over de beroepsgroep geen structurele gegevensverzameling bestaat.

FAOT
Het onderzoek is gesubsidieerd door Stichting FAOT. Stichting FAOT is het fonds voor arbeidsmarktbeleid en opleidingen in de thuiszorg. Het is een samenwerkingsverband van werknemers en werkgevers in de thuiszorg.