Publicatie

Publicatie datum

Multimorbiditeit en polyfarmacie

Schellevis, F.G. Multimorbiditeit en polyfarmacie Bijblijven: 2017, 33(4-5), 331-338
Download de PDF
De veroudering van de bevolking zal in de huisartsenpraktijk een toename van het aantal patiënten met complexe hulpvragen en problemen tot gevolg hebben. Huisartsen zullen daarop moeten anticiperen door het aanpassen van hun praktijkvoering en het huisartsgeneeskundig handelen. Deze bijdrage biedt huisartsen praktische handvatten voor het omgaan met patiënten met multimorbiditeit (het bestaan van meerdere chronische ziekten bij eenzelfde persoon) en polyfarmacie (het gelijktijdig gebruik van vijf of meer verschillende geneesmiddelen). De Ariadne principles beschrijven een systematische werkwijze in de spreekkamer bij patiënten met multimorbiditeit die een nieuw gezondheidsprobleem aan de huisarts de presenteren. In deze werkwijze wordt bestaande wetenschappelijke kennis over de behandeling van afzonderlijke ziekten meegewogen in een gepersonaliseerd behandelplan, waarin ook rekening gehouden wordt met de voorkeuren en prioriteiten van de patiënt. Multimorbiditeit hangt samen met polyfarmacie, maar leidt ook tot interacties tussen ziekten en geneesmiddelen. Dit maakt de medicamenteuze behandeling van patiënten met multimorbiditeit complex. Voor polyfarmaciepatiënten wordt een periodieke medicatiereview aanbevolen om het geneesmiddelengebruik te optimaliseren; de multidisciplinaire richtlijn Polyfarmacie bij ouderen bevat veel praktische aanbevelingen hiervoor. Onduidelijk is nog welke doelgroep het meest baat heeft bij een periodieke medicatiebeoordeling. Voor het welslagen van de medicatiereview en het herzien van het medicatiebeleid is betrokkenheid van de patiënt onontbeerlijk. (aut. ref.)