Publicatie

Publicatie datum

Nationaal Panel Chronisch Zieken en Gehandicapten: jaarverslag 2005.

Nationaal Panel Chronisch Zieken en Gehandicapten. Nationaal Panel Chronisch Zieken en Gehandicapten: jaarverslag 2005. Utrecht: NIVEL, 2006.
Download de PDF
Het Jaarverslag 2005 van het Nationaal Panel Chronisch Zieken en Gehandicapten (NPCG) is verschenen.
Het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten (NPCG) is dé bron voor wie wil weten hoe mensen met een chronische aandoening of beperking zélf over de kwaliteit van zorg denken, wat hun behoeften aan zorg zijn, hoe hun maatschappelijke en financiële positie is en niet op de laatste plaats, hoe zij de kwaliteit van hun bestaan ervaren.
Aan het NPCG nemen circa 3.800 mensen met een chronische ziekte of met (andere) lichamelijke beperkingen deel. Zij vullen meerdere malen per jaar op verzoek van het NIVEL een vragenlijst in en werken vaak ook nog aan telefonische enquêtes mee. De vragen gaan zowel over hun totale leefsituatie als over de (gezondheids-)zorg en ondersteuning die zij nodig hebben en hun ervaringen daarmee. Bij de opzet en uitvoering van het NPCG wordt samengewerkt met het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Het NPCG wordt gefinancierd door de Ministeries van SZW en VWS.