Publicatie

Publicatie datum

NHG-Standaard Depressie (M44): Versie 3.2, september 2022.

Claassen, N., Groeneweg, B.F., Heineman, H., Kool, M., Kurver, M.J., Magnée, T., Oud, M., Ruhé, H.G., Does, A.M.B. van der, Zelst-Wind, L.A. NHG-Standaard Depressie (M44): Versie 3.2, september 2022., 113 p.
Lees online
Kernboodschappen
- De diagnostiek bij het vermoeden van een depressie vraagt een brede klachtexploratie, waarvoor vaak meerdere consulten nodig zijn.
- Voor een effectieve aanpak is het van belang dat de patiënt gemotiveerd is voor behandeling en (mede)verantwoordelijkheid neemt voor het herstel.
- De initiële behandeling van depressieve klachten bestaat uit voorlichting; bij persisterende klachten. Bij een depressie worden ook dagstructurering, activiteitenplanning en een kortdurende psychologische behandeling aangeboden.
- Bij onvoldoende effect van bovenstaande behandelingen is bij een depressie psychotherapie of een antidepressivum geïndiceerd; de indicatie hiervoor is ongewijzigd.
- Bij een depressie met ernstig sociaal disfunctioneren, grote lijdensdruk of ernstige psychische comorbiditeit is direct starten met psychotherapie of een antidepressivum geïndiceerd.
- Controle van het beloop is bij alle patiënten met depressieve klachten of een depressie van belang. Bij jongvolwassenen is deze intensiever, initieel elke week.
- Bespreek met herstelde patiënten het afbouwen van de gestarte antidepressiva en besteed aandacht aan begeleiding bij afbouwen en stoppen.
- Besteed bij herstelde patiënten aandacht aan terugvalpreventie.