Publicatie

Publicatie datum

NIVEL Jaarboek 2010.

NIVEL. NIVEL Jaarboek 2010. Utrecht: NIVEL, 2011. 144 p.
Download de PDF
Het NIVEL-jaarboek 2010 is verschenen. Het jaarboek biedt een staalkaart van onderzoek dat in 2010 is afgerond.
Naast een overzicht van afgeronde onderzoeken biedt het jaarboek ook een kijkje op hoe NIVEL-onderzoek wordt gebruikt. In korte interviews vertellen verschillende onderzoekers wat er met hun onderzoeksresultaten is gebeurd, wat het onderzoek heeft betekend voor beleid. Want gezondheidszorgonderzoek moet ook gebruikt worden, door onder meer de nationale en internationale overheden, beleidsmakers en koepelorganisaties. Het NIVEL-jaarboek bevat onderzoek over de totale breedte van de gezondheidszorg. Over gezondheid en ziekte, patiëntenervaringen en participatie, de praktijk van de zorg, aanbod en organisatie van de zorg, structuur en sturing, en uitkomsten van de zorg. Wist u bijvoorbeeld dat je een placebo-effect ook kunt gebruiken om mensen te genezen? De Mexicaanse griep de wintergriep buiten de deur hield? Partners van patiënten met dementie vier keer zo veel depressie hebben? Dat je ook bij zelfzorggeneesmiddelen de bijsluiter moet lezen? Bij beslissen over orgaandonatie de nabestaande belangrijker is dan vaak gedacht? Je ook naar de huisarts kunt voor een apk? De Nederlandse euthanasiewetgeving niet leidt tot meer euthanasieverzoeken? Of dat er minder operaties voor heupartrose worden uitgevoerd door een nieuwe fysiotherapiebehandeling? De potentieel vermijdbare schade bij ziekenhuispatiënten nog niet is gedaald? En dat je niet achter iedere zorgverlener een inspecteur kunt zetten, maar desondanks wel controle kan uitoefenen? Allemaal resultaten van NIVEL-onderzoek dat in 2010 is afgerond en die u kunt terugvinden in het jaarboek.