Publicatie

Publicatie datum

NIVEL Jaarboek 2012.

NIVEL. NIVEL Jaarboek 2012. Utrecht: NIVEL, 2013.
Download de PDF
In het jaarboek 2012 kijkt het NIVEL terug op de activiteiten van het vorig jaar. Het jaarboek biedt een selectie uit de onderzoeken en publicaties en een overzicht van de dataverzamelingen en panels van het NIVEL, de voedingsbronnen van zijn onderzoek.

Het onderzoek van het NIVEL, het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg, bestrijkt de totale breedte van de gezondheidszorg. Het gaat om onderzoek dat in de praktijk toepasbaar is en wetenschappelijk meetelt.

Onderwerpen die in het jaarboek aan bod komen zijn onder andere de stressbestendigheid van verpleegkundigen, de gevolgen van een verhoging van het eigen risico, crisishulp bij dementie, de kinkhoestepidemie, leven, werken en ervaringen van mensen met kanker, palliatieve zorg, samenwerking tussen artsen, webbased interventies voor mensen met artrose, de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de eerstelijnszorgsystemen in 31 Europese landen.

Ook besteedt het jaarboek aandacht aan de overzichtsstudies en kennisvragen van het NIVEL. Daarmee geeft het NIVEL inzicht in de stand van de kennis op diverse thema’s en beleidsvragen in de gezondheidszorg.

Vorig jaar verscheen de kennisvraag ‘Praktijkondersteuners in de huisartsenpraktijk, klaar voor de toekomst’. Hierin inventariseerde het NIVEL hoe de functie van praktijkondersteuner zich de afgelopen tien jaar heeft ontwikkeld. Daaruit blijkt onder andere dat in 2011 in 75 procent van de huisartsenpraktijken minimaal een praktijkondersteuner werkt en dat patiënten tevreden zijn over de verleende zorg. Uit het onderzoek blijkt verder dat praktijkondersteuners zich in toenemende mate met preventie bezighouden.

Over de effectiviteit van preventieprogramma's kwam in 2012 de overzichtstudie ‘Preventie kan effectiever!’ uit. Daaruit blijkt dat preventie een grote bijdrage leveren aan een gezonder Nederland, maar dat preventieprogramma’s in de praktijk veel minder effectief zijn dan zou kunnen.