Publicatie

Publicatie datum

NIVEL Jaarboek 2013: NIVEL onderzoekt de gezondheidszorg.

NIVEL. NIVEL Jaarboek 2013: NIVEL onderzoekt de gezondheidszorg. Utrecht: NIVEL, 2014.
Download de PDF
In het jaarboek 2013 kijkt het NIVEL terug op de activiteiten van het vorig jaar. Het jaarboek biedt een selectie uit de onderzoeksresultaten, overzichtstudies, onderzoeksinfrastructuur, databases en wetenschappelijke artikelen van NIVEL- onderzoekers. Er wordt ook gekeken naar de impact van NIVEL-onderzoek.

Het onderzoek van het NIVEL, het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg, bestrijkt de totale breedte van de gezondheidszorg. Het gaat om onderzoek dat in de praktijk toepasbaar is en wetenschappelijk meetelt.

Aan de basis van veel NIVEL-onderzoek staan de nationale databases, panels en monitors die het NIVEL beheert. De onderzoeksinfrastructuur omvat een breed terrein van de gezondheidszorg en volksgezondheid.

NIVEL Zorgregistraties eerstelijn
Vorig jaar zijn de verschillende zorgaanbiedersspecifieke databases, waarin de interactie tussen zorgvragers en -aanbieders centraal staat, geïntegreerd in NIVEL Zorgregistraties eerste lijn.
Onderzoekers en beleidsmakers kunnen er antwoorden vinden op actuele vragen, zoals: welke gezondheidsproblemen spelen er in de bevolking? Hoeveel mensen krijgen er griep? Met welke vragen gaan patiënten direct naar de fysiotherapeut? En met welke vragen gaan ze eerst langs de huisarts?

In het jaarboek wordt ook teruggekeken naar de impact van NIVEL-onderzoek. Want gezondheidszorgonderzoek is er om te worden gebruikt. Het kan laten zien hoe de gezondheidszorg ervoor staat, bijvoorbeeld in het aantal artsen dat beschikbaar is of de mate waarin ziekenhuizen veilig werken. Gezondheidszorgonderzoek kan ook inzicht bieden in de gevolgen van beleidskeuzes.

Overzichtstudies
De impact van gezondheidszorgonderzoek is ook terug te zien in de overzichtstudies en kennissyntheses van het NIVEL. Vorig jaar zijn er zes nieuwe studies verschenen. Daarmee geven we inzicht in de stand van de kennis, toegesneden op een gerichte beleidsvraag en in de thema’s die op dit moment van belang zijn, de kansen en mogelijke risico’s.

Onderwerpen die in het jaarboek aan bod komen zijn onder andere de patiëntveiligheid in Nederlandse ziekenhuizen, eHealth, zelfmanagement en participatie, de voorschrijfbevoegdheid voor verpleegkundigen, welke gezondheidsproblemen komen er voor in de Nederlandse bevolking, welke gezondheidsproblemen worden door welke eerstelijnszorgverleners behandeld, de inkomenspositie van chronisch zieken, samenhang in het zorgaanbod, het Europees actieplan voor orgaandonatie, taakverschuiving en substitutie, sport en bewegen, communicatietraining voor artsen en patiënten en toekomstscenario’s voor de geboortezorg.