Publicatie

Publicatie datum

NIVEL Jaarboek 2014: NIVEL onderzoekt de gezondheidszorg.

NIVEL. NIVEL Jaarboek 2014: NIVEL onderzoekt de gezondheidszorg. Utrecht: NIVEL, 2015. 76 p.
Download de PDF
In het jaarboek 2014 blikt het NIVEL terug op de activiteiten van vorig jaar. Het jaarboek biedt een selectie uit de onderzoeksresultaten, overzichtstudies, onderzoeksinfrastructuur, databases en wetenschappelijke artikelen van NIVEL-onderzoekers. Er wordt ook gekeken naar de impact van NIVEL-onderzoek.

Het NIVEL, het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg, heeft een dubbele missie: het doet beleids- en toepassingsgericht onderzoek dat ook wetenschappelijk meetelt. Het onderzoek moet aansluiten bij de problemen en uitdagingen waar de gezondheidszorg voor staat en de resultaten moeten bruikbaar zijn. Tegelijk moet het voldoen aan de eisen die aan wetenschappelijk onderzoek worden gesteld.

Breedte van de gezondheidszorg
Het onderzoek van het NIVEL, het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg, bestrijkt de totale breedte van de gezondheidszorg en bestaat uit vier onderdelen:
– de mensen om wie het draait, de patiënten
– wat er omgaat tussen patiënten en zorgaanbieders
– de mensen en organisaties in de zorg, variërend van huisartsen, medisch specialisten en fysiotherapeuten tot ziekenhuizen en
– de context waarin dat gebeurt, de organisatie van de zorg, het zorgstelsel, verzekeraars en de toezichthouders.

Aan de basis van veel NIVEL-onderzoek staan de nationale databases, panels en monitors die het NIVEL beheert.

Onderwerpen
Onderwerpen die in het jaarboek aan bod komen zijn onder andere de communicatie tussen patiënt en arts, eHealth, de werktijden van huisartsen, gezondheidsvaardigheden, de rol van de wijkverpleegkundigen in de buurt, de waardering van de huisartsenopleiding, palliatieve zorg, Europese richtlijnen voor antibioticagebruik, de positie van de mantelzorger, zelfmanagement en participatie, het stemrecht van mensen met een verstandelijke beperking, de directe toegang tot de fysiotherapeut, het voorschrijven van de Diane-35-pil als anticonceptie, de beroepstrots van verpleegkundigen en verzorgenden en de kloof tussen directies en zorgverleners.

Overzichtstudies
De impact van gezondheidszorgonderzoek is ook terug te zien in de overzichtstudies, kennissyntheses en kennisvragen van het NIVEL. In 2014 zijn er twee kennissyntheses, een overzichtstudie en een kennisvraag verschenen. Daarmee geven we inzicht in de stand van de kennis, toegesneden op een gerichte beleidsvraag en in de thema’s die op dit moment van belang zijn, de kansen en mogelijke risico’s.

Het NIVEL-jaarboek is beschikbaar in gedrukte vorm, als PDF en als digitaal boek.