Publicatie

Publicatie datum

NIVEL-onderzoeksprogramma 2009.

NIVEL. NIVEL-onderzoeksprogramma 2009. Utrecht: NIVEL, 2009. 44 p.
Download de PDF
Het NIVEL-onderzoeksprogramma 2009 beschrijft de zes onderzoeksdomeinen van het instituut, de maatschappelijke en beleidsontwikkelingen in de gezondheidszorg en de plaats van het NIVEL daarin. Het onderzoeksprogramma sluit naadloos aan op de vernieuwde website en wordt op de site up-to-date gehouden.

Het NIVEL doet – zowel in Nederland als daarbuiten – onderzoek binnen de domeinen:
• Gezondheid en ziekte
• Patiëntenervaringen en participatie
• De praktijk van de zorg
• Aanbod en organisatie van de zorg
• Structuur en sturing van de zorg
• Uitkomsten van de zorg

Een greep uit de onderzoeksplannen voor 2009:
- De vraag van patiënt en consument is voorop komen te staan in de gezondheidszorg. Het NIVEL ontwikkelt meetinstrumenten om die vraag, en ervaringen van consumenten met de zorg in kaart te brengen.
- Voor de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vergelijkt en evalueert het NIVEL het beleid en de uitvoering van hervormingen in de (eerstelijns)gezondheidszorg in verschillende landen in Midden- en Oost-Europa en Centraal-Azië. Voor de Europese Commissie volgt het NIVEL de eerstelijnszorg en verricht het een studie naar de thuiszorg in de EU.
- Het NIVEL deed eerder twee grote nationale studies naar de eerste lijn, en houdt de zich vernieuwende eerste lijn continu tegen het licht.
- Het NIVEL evalueert, natuurlijk in samenwerking met anderen, de stelselwijziging: de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en participeert in de evaluatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Veel meer informatie vindt u in onze agenda.