Publicatie

Publicatie datum

Nivel Onderzoeksprogramma 2018-2021.

Nivel. Nivel Onderzoeksprogramma 2018-2021. Utrecht: Nivel, 2018. 44 p.
Download de PDF
Nivel-onderzoek draagt bij aan vernieuwingen en verbeteringen in de gezondheidszorg. Maar hoe doen we onderzoek en op welke thema’s? In de uitgave Nivel Onderzoeksprogramma 2018-2021 maakt u kennis met onze programmaleiders en werkwijzen en leest u waar we ons komende jaren voor in gaan zetten.

Het Nivel doet onderzoek dat in de praktijk gebruikt moet kunnen worden en bijdraagt aan een betere zorg voor patiënten en burgers. Hiermee bevinden we ons op het snijvlak van wetenschap, beleid en de zorgwerkvloer. We luisteren niet alleen naar hoe patiënten de zorg ervaren, of wat professionals nodig hebben, maar kijken ook naar het gezondheidszorgsysteem in zijn geheel.

Trends in de zorg
Onze onderzoeksthema’s bepalen we aan de hand van de trends in de zorg. De komende jaren zetten we onder andere in op relevante vraagstukken, zoals: de toenemende druk op mantelzorgers, het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare groepen en hoe taken beter verdeeld kunnen worden onder professionals om de krapte op de arbeidsmarkt beter op te vangen. Maar ook nieuwe technologische mogelijkheden zullen de zorg en onderlinge relaties tussen zorgverleners en zorgverleners en patiënten sterk veranderen. Kwaliteit en veiligheid voor patiënten zijn essentiële aandachtspunten in alle zorgketens en –netwerken.

Unieke dataverzamelingen
Ook is er aandacht voor onze eigen, uitgebreide onderzoeksinfrastructuren, die een schat aan informatie bevatten. Met onze Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn kunnen we gebruikmaken van geanonimiseerde huisartsgegevens van 1,7 miljoen Nederlanders. Hiermee kunnen we epidemieën opsporen en trends bepalen die vele jaren terug in de tijd gaan. Met onze patiënten-, burger- en verzekerdenpanels kunnen we gemakkelijk duizenden mensen bereiken die vragenlijsten invullen over hun ervaringen met de gezondheidszorg. Omdat we geen respondenten hoeven te werven, kunnen we snel inspringen op relevante vraagstukken.