Publicatie

Publicatie datum

NIVEL Zorgregistraties eerste lijn: seksuele en reproductieve gezondheid 2014.

Nikkelen, S., Nielen, M., Graaf, H. de. NIVEL Zorgregistraties eerste lijn: seksuele en reproductieve gezondheid 2014. www.rutgers.nl: Rutgers, 2016.
Download de PDF
NIVEL Zorgregistraties eerste lijn is een belangrijke informatiebron voor het in kaart brengen van de aard en de omvang van problemen rondom seksuele en reproductieve gezondheid in Nederland (NIVEL, 2016). NIVEL Zorgregistraties gebruikt gegevens die huisartsen in het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) verzamelen over aandoeningen, klachten, aantallen contacten, geneesmiddelvoorschriften en verwijzingen. De registratiecijfers uit 2014 die we hier rapporteren zijn berekend op basis van gegevens van 372 huisartsenpraktijken met 1.476.965 ingeschreven patiënten. De huisartsenpraktijken zijn wat betreft stedelijkheid en leeftijd en geslacht van de patiënten representatief voor de Nederlandse bevolking.
Huisartsen registreren klachten en aandoeningen van hun patiënten met behulp van ICPC (International Classification of Primary Care)-codes (Lamberts & Wood, 1987). De ICPC is een internationaal classificatiesysteem van klachten en aandoeningen ontwikkeld voor de eerstelijnsgezondheidszorg. Het systeem bevat onder meer codes voor het classificeren van problemen die te maken hebben met seksuele en reproductieve gezondheid.
De selectie van ICPC codes die we hier rapporteren zijn te clusteren in drie aandachtsgebieden: SOA's, seksuele functieproblemen en reproductieve gezondheid. We rapporteren hier steeds het aantal nieuwe hulpvragen per 1000 ingeschreven patiënten in 2014, oftewel de incidentie van deze hulpvragen. In het geval van kortdurende hulpvragen (bv. angst voor een geslachtsziekte) kunnen mensen meerdere malen per jaar incident zijn, en tellen daarom meerdere keren mee (Nielen, Spronk, Davids, Zwaanswijk, Verheij, & Korevaar, 2015). Om die reden spreken we steeds over het aantal nieuwe hulpvragen per jaar en niet over het aantal nieuwe patiënten per jaar. Incidentie moet niet verward worden met prevalentie: prevalentie is het totaal aantal mensen wat op een bepaald tijdsmoment een bepaalde klacht of aandoening heeft, waar incidentie het aantal nieuwe hulpvragen binnen een bepaalde tijdsperiode betreft.
Omdat de meeste van de hier genoemde hulpvragen nauwelijks voorkwamen in de groep 70+ (d.w.z. een incidentie lager dan 1 per 1000) lopen de figuren tot en met de leeftijdsgroep 64-69 jaar (met uitzondering van seksuele functieproblemen bij mannen, welke loopt tot de leeftijd 85+).
<strong>Drie clusters van hulpvragen</strong>
In dit rapport worden de incidentiecijfers 2014 gerapporteerd voor de volgende categorieën hulpvragen.
<strong>SOA’s:</strong>
• Angst voor een geslachtsziekte
<strong>Reproductieve gezondheid:</strong>
• Anticonceptiegebruik
• Vermoeden zwangerschap
• Bevestigde zwangerschap (al dan niet gewenst)
• Miskraam
• Abortus
• Sub/infertiliteit
• Sterilisatie
<strong>Seksuele functieproblemen:</strong>
• Seksuele bevrediging verlies/vermindering
• Verminderd seksueel verlangen
• Pijnlijke coïtus
• Erectieproblemen
Gegevensverzameling