Publicatie

Publicatie datum

NIVEL zorgregistraties eerste lijn - Surveillance.

Hooiveld, M., Veen, P.M.H. ten, Zock, J.P., Schellevis, F.G. NIVEL zorgregistraties eerste lijn - Surveillance. www.nivel.nl: NIVEL, 2013.
Download de PDF
Voor NIVEL zorgregistraties eerste lijn worden gegevens verzameld ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. De surveillance van NIVEL zorgregistraties (voorheen Surveillance Netwerk Nederland, SuNN) is een nieuw systeem, gebaseerd op klachten en aandoeningen in de Nederlandse bevolking. Deelnemende huisartsenpraktijken leveren wekelijks – geanonimiseerde – gegevens uit de elektronisch medische dossiers van hun patiënten. Sterke punten van dit surveillance systeem zijn:
• de gezondheidsinformatie is gebaseerd op een professionele beoordeling van gepresenteerde klachten of symptomen
• deze informatie is vrijwel zonder inspanning van huisartsen beschikbaar omdat ze al voor de dagelijkse zorgverlening wordt vastgelegd
• de gegevens worden op continue en geautomatiseerde wijze verzameld
NIVEL zorgregistraties – Surveillance is een project van het NIVEL in samenwerking met het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM, in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het is een aanvulling op en uitbreiding van de influenzasurveillance van de NIVEL zorgregistraties - Peilstations. Deelnemende huisartsen ontvangen feedback op hun eigen handelen (zie: www.nivel.nl/MijnPraktijk).
Gegevensverzameling