Publicatie

Publicatie datum

Nurse-patient communication in elderly care: an observation study into verbal and nonverbal communication in nursing practice = Verplegende-cliënt communicatie in de ouderenzorg: een observatiestudie naar verbale en non-verbale communicatie in de ve...

Caris-Verhallen, W.M.C.M. Nurse-patient communication in elderly care: an observation study into verbal and nonverbal communication in nursing practice = Verplegende-cliënt communicatie in de ouderenzorg: een observatiestudie naar verbale en non-verbale communicatie in de verpleging. Utrecht: NIVEL, 1999.
Download de PDF
De studie waarover in dit proefschrift wordt gerapporteerd heeft een tweeledig doel. allereerst wordt inzicht verkregen in de wijze waarop verplegenden met oudere cliënten communiceren. Tevens wordt een training communicatievaardigheden geëvalueerd. Het onderzoek vond plaats in een organisatie voor thuiszorg en in een verzorgingshuis. Daar werden van 47 verplegenden 300 zorgcontacten op video opgenomen. Deze videobanden werden geobserveerd en geanalyseerd. Op grond daarvan werd zowel verbale als nonverbale communicatie in kaart gebracht.