Publicatie

Publicatie datum

Nurses’ self-management support for people facing incurable cancer.

Slev, V.N. Nurses’ self-management support for people facing incurable cancer. Utrecht: Nivel, 2020. 9 p. p. Proefschrift van de Vrije Universiteit Amsterdam.
Lees online
Dit proefschrift geeft inzicht in zelfmanagementondersteuning voor mensen die
geconfronteerd zijn met ongeneeslijke kanker, aangeboden door verpleegkundigen. In dit proefschrift zijn vier overkoepelende onderzoeksvragen beantwoord in vijf deelonderzoeken.

1. a. Wat voor bewijs bestaat er voor de effecten van eHealth op patiënten met ongeneeslijke kanker en op hun mantelzorgers?
b. Wat zijn de meningen van kankerpatiënten en verpleegkundigen over eHealth en het gebruik daarvan in de context van zelfmanagement en zelfmanagementondersteuning?
2. Hoe gaan mensen die geconfronteerd zijn met ongeneeslijke kanker om met de gevolgen van de ziekte voor het dagelijks leven?
3. Hoe beoordelen verpleegkundigen hun competenties voor zelfmanagementondersteuning en hun daadwerkelijke zelfmanagementondersteuning aan mensen die geconfronteerd zijn met ongeneeslijke kanker?
4. a. Wat is de haalbaarheid van de gestructureerde verpleegkundige zelfmanagementondersteuninginterventie voor patiënten met ongeneeslijke kanker?
b. Hoe beoordelen verpleegkundigen en patiënten met ongeneeslijke kanker de gestructureerde verpleegkundige zelfmanagementondersteuninginterventie?
c. Zijn er indicaties dat de zelfmanagementondersteuninginterventie patiënt activatie en kwaliteit van leven bij patiënten met ongeneeslijke kanker positief beïnvloedt?